Σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, τονίζει την τη μη λειτουργία του προγράμματος «Διαύγεια»

Με τον νόμο 3861/2010 θεσπίστηκε η εφαρμογή του προγράμματος «Δι@ύγεια» με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Όπως αναφέρει ο Λευτέρης Αυγενάκης στο έγγραφό του «μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για πρώτη φορά εισήχθη η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των Κυβερνητικών οργάνων και της Διοίκησης, καθώς για να εκτελεστούν πλέον οι αποφάσεις πρέπει να αναρτηθούν στο Διαδίκτυο και λάβουν ένα μοναδικό «Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)», ο οποίος και τις πιστοποιε»ί.

Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές.

Ο κ. Λ. Αυγενάκης τονίζει ότι «τον τελευταίο καιρό, η εν λόγω ιστοσελίδα (http://diavgeia.gov.gr/) παραμένει ανενημέρωτη και με την τελευταία ανάρτηση να είναι από τον Νοέμβριο του 2011». Έτσι οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις αποφάσεις και βάσει του ν.3861/2010 δεν θα εφαρμόζονται εάν δεν λαμβάνουν τον μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης.

Τέλος, ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό για ποιο λόγο έχει σταματήσει να λειτουργεί ο ιστότοπος της Διαύγειας και πως εφαρμόζονται οι αποφάσεις όταν δεν λαμβάνεται ο μοναδικός Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης.