Στα 41,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, ο οποίος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 28 Μαρτίου.

Οι προτεραιότητες του Δήμου, με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, έχουν ιεραρχηθεί ως εξής:

– η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης,
– η εξασφάλιση χρηματοδότησης του Δήμου από εθνικούς και ευρωπαϊκούς όρους,
– η υλοποίηση έργων που έχουν δρομολογηθεί,
– η ωρίμανση μελετών.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε την πεποίθηση ότι παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι μεγάλοι Δήμοι στο ξεκίνημα τους και την ελλειπή χρηματοδότησή τους, ο Δήμος θα καταφέρει να ανταποκριθεί στο ρόλο του απέναντι στην τοπική κοινωνία.