Κατά 2,2 δισ. ευρώ χαμηλότερο από το στόχο που είχε τεθεί, εμφανίζεται το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού στο ενδεκάμηνο του 2012, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Αν και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κινήθηκαν στα όρια που προβλέπονταν και ελαφρώς χαμηλότερα, η βελτίωση στο έλλειμμα προήλθε από σχεδόν αποκλειστικά από την περικοπή των κρατικών δαπανών κατά 2,2 δισ. ευρώ.

Για να επιτευχθεί όμως η συγκράτηση των δαπανών συσσωρεύτηκαν «πάγωσαν» οι πληρωμές με μεγάλο θύμα τους μισθούς αλλά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που στο ενδεκάμηνο απορρόφησε μόλις 1,2 δισ. ευρώ, ενώ στόχος θεωρητικά ήταν μέχρι τέλος του χρόνου να διατεθούν 6,85 δισ. ευρώ.

Σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επισημαίνει ότι "παρά την ικανοποιητική εικόνα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, καλύτερη από τις προβλέψεις, είναι αρκετά αυτά που πρέπει να κάνουμε ακόμη", ενώ υποστηρίζει πως "σε συνθήκες σταθεροποίησης της δημόσιας οικονομίας και βελτίωσης του «κλίματος» στο εξωτερικό και το εσωτερικό, έχει αρχίσει η σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της οικονομίας".

 Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει:

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 11-μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12.852 εκατ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1.419 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 15.045 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3.594 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του 11-μήνου του προηγούμενου έτους κατά 8.646 και 4.538 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 40,2% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

 Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45.860 εκατ. € παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση κατά 1,4% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2011. Αντίθετα, παρουσίασαν αύξηση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου, κατά 38 εκατ. €.

 Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42.903 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 520 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για το 2012 (42.383 εκατ. ευρώ).

 Η θετική απόκλιση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου οφείλεται κυρίως στις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες εισπράξεις από:

α) το φόρο εισοδήματος (κατά 280 εκ. €),

 β) τους λοιπούς άμεσους φόρους, ιδίως δε της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  (κατά 115 εκ. €),

 γ) τους φόρους στην περιουσία (κατά 93 εκ. €),

 δ) τους φόρους ασφαλίστρων (κατά 63 εκ. €),

 ε) τα μη φορολογικά έσοδα (κατά 76 εκ. €),

 αλλά και από τις μειωμένες επιστροφές φόρων κατά 158 εκατ. €, έναντι του στόχου.

 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 11-μηνο του 2012 ανήλθαν στα 58.713 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.154 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (60.867 εκατ. ευρώ).

 Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 932 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 461 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (171 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών τους (8 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (114 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

 Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11.433 εκατ. ευρώ και είναι χαμηλότερες του στόχου (11.451 εκατ. ευρώ) κατά 18 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες για πληρωμή προμήθειας εκταμίευσης δανείου στο EFSF παρέμειναν σε 370 εκατ. ευρώ.

 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Νοέμβριο 2012 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 9.288 εκατ. ευρώ ή 13,7%. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 9,5% (ή 4.430 εκατ. ευρώ) που αποτελεί και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

 

protothema.gr