Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου ανακοινώνεται ότι λόγω συνέχισης εκτέλεσης εργασιών κατά την πρώτη φάση για την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Αγ. Νικολάου (κόμβος Κριτσάς) ¨Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Ν.Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό του Β.Ο.Α.Κ. , παρατείνουμε την λήψη προσωρινών εκτάκτων μέτρων κυκλοφορίας των οχημάτων από 1 Ιανουαρίου 2013 έως και 31 Ιανουαρίου 2013 , ως ακολούθως:

α. Διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού από κόμβο Ξηροκάμπου προς κόμβο Κριτσάς και σε απόσταση 500 μέτρα πριν τον κόμβο Κριτσάς. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση από κόμβο Ξηροκάμπου προς κόμβο Κριτσάς μετατοπίζεται και θα διεξάγεται από τμήμα του αντιθέτου ρεύματος κυκλοφορίας (κόμβο Κριτσάς – κόμβο Ξηροκάμπου).

β. Η κίνηση όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό που έχουν κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς κόμβο Ξηροκάμπου μετατοπίζεται και θα διεξάγεται από την παράπλευρη οδό της Εθνικής Οδού, το τμήμα της οποία μονοδρομείται με κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς κόμβο Ξηροκάμπου και σε απόσταση μέχρι και 200 μέτρα από τον κόμβο Κριτσάς, σημείο από το οποίο τα οχήματα θα επανέρχονται στο ρεύμα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού με κατεύθυνση προς τον κόμβο Ξηροκάμπου.

γ. Διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού από κόμβο Κριτσάς προς Κριτσά και σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα από τον κόμβο Κριτσάς. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην εν λόγω Ε-παρχιακή Οδό με κατεύθυνση από κόμβο Κριτσάς προς Κριτσά – Λακώνια, θα διεξάγεται από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού ( Κριτσάς Αγ. Νικολάου).

δ. Η κίνηση όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό που έχουν κατεύθυνση από Κριτσά – Λακώνια προς κόμβο Κριτσάς και σε απόσταση 200 μέτρα πριν τον κόμβο Κριτσάς θα διεξάγεται από την νέα παράπλευρη οδό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που κατασκευάστηκε από την ανάδοχο εταιρεία εκτέλεσης του έργου.

Οι χρήστες του παραπάνω Οδικού Δικτύου, παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με μικρές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με την κάθετη και οριζόντια σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή.