Την ερχόμενη Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων για την εκλογή του νέου προεδρείου και των μελών επιτροπών.

Όπως αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου "Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Κυδωνίας 29 στις 6.1.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00 μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής."