Πολλά ερωτηματικά γεννά η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Εσωτερικών, Οικονομίας, Εργασίας και Υγείας) σύμφωνα με την οποία θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" σε ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία, που έχουν συγγενικά πρόσωπα άνεργα ή επαπειλούμενα με ανεργία, ώστε και αυτά με τη σειρά τους να μπορούν να αποδεσμεύονται από τη φροντίδα του συγγενούς τους και να ασχοληθούν με την εύρεση ή τη διασφάλιση της εργασίας τους.Όμως δεν αναφέρεται και δεν διευκρινίζεται πουθενά αν το πρόγραμμα θα εξυπηρετεί πλέον μόνο αυτής της κατηγορίας τα άτομα, εξαιρώντας δηλαδή όλους εκείνους που δεν έχουν κάποιο συγγενή ο οποίος δεν εργάζεται ή δεν κινδυνεύει να μείνει άνεργος.

Στην ασάφεια της απόφασης αυτής αναφέρθηκε σήμερα στη συνεδρίαση της ΤΕΔΚ, ο πρόεδρος της Κυριάκος Βιρβιδάκης ο οποίος τόνισε ότι αν η απόφαση αυτή αφορά μόνο σε συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων τότε αφήνει εκτός την πλειοφηφία των μέχρι σήμερα εξυπηρετουμένων, καθώς τα άτομα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ήταν ακριβώς αυτά που δεν είχαν συγγενείς για να τα φροντίσουν.

Η απόφαση αυτή ήρθε ως μεσοβέζικη λύση απέναντι στο πρόβλημα που πρόκειται να χτυπήσει την πόρτα το 2012 και αφορά στην τύχη του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι". Σύγκεκριμένα, το 2012 η Ε.Ε που συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα κλείνει τη στρόφιγγα και αναγκάζει το πρόγραμμα να μείνει στον αέρα και να αποφασιστεί αν θα το αναλάβουν οι δήμοι κάτι που θεωρείται ιδιαιτέρωνς δύσκολο δεδομένου των οικονομικών τους.