«Όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών του ΕΟΤ και τα ζητήματα αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής», επισημαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, επισημαίνει ο κ. Τσούκαλης, «πρέπει να κληθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για να δώσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΤ, τόσο για το θέμα που ανέκυψε και διερευνά η Δικαιοσύνη όσο και γενικότερα ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαφάνεια στο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού».

Η επιστολή της ΔΗΜΑΡ

Στο κείμενο της επιστολής του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΔΗΜΑΡ, Νίκου Τσούκαλη, προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα του ΕΟΤ αναφέρεται:

«Κύριε Πρόεδρε,

»όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών του ΕΟΤ και τα ζητήματα αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη σύγκλησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

»Όπως είναι γνωστό από δημοσιεύματα στον Τύπο, σε πόρισμα Ορκωτού λογιστή καταγράφεται ότι «το σύστημα εσωτερικού ελέγχου (σ.σ. του ΕΟΤ) έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος.

»Επιπλέον χρήζει βελτίωσης η επικοινωνία των τμημάτων προκειμένου να εφαρμόζονται ορθολογικότερα οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκαιρη ενημέρωση των λογαριασμών και τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων».

»Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, πρέπει να κληθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για να δώσουν διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΤ, τόσο για το θέμα που ανέκυψε και διερευνά η Δικαιοσύνη όσο και γενικότερα ζητήματα που έχουν σχέση με τη διαφάνεια στο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού».

 

in.gr