Κάμψη παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα το 2010, με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες να υποχωρούν κατά 11,1%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο του 2010, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 49.974 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10.437,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 37.363,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση κατά 11,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 24,1% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2009.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 10,9% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 19,8% στην επιφάνεια και κατά 23,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2009.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, διαμορφώθηκε στο 3,3%.

Όσον αφορά στο μήνα Δεκέμβριο, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 5.143 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.109,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.245,8 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 2,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,4% στην επιφάνεια και κατά 6,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ανήλθε σε 5.106 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.070,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 4.072,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 2,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,7% στην επιφάνεια και κατά 8,6% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας ανήλθε σε 37 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 38,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 173,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Δεκέμβριο 2010, διαμορφώθηκε σε 4,1%.

naftemporiki.gr