Όσοι θεωρούν ότι μετά την εκταμίευση της δόσης τα μέτρα και οι θυσίες τελείωσαν, μάλλον κάνουν λάθος, καθώς η τρόικα επιμένει στις επώδυνες αλλαγές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews, στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στις Βρυξέλλες, η οποία κρατήθηκε μυστική, στην οποία συμμετείχαν ο επικεφαλής της Task Force στην Ελλάδα, Χορστ Ράιχνεμπαχ και στελέχη της τρόικας.

Στην σύσκεψη καθορίσθηκε το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών, το οποίο μάλιστα αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδας, που πιθανότατα θα συνδεθεί και με τη χρηματοδότηση της χώρας.

Όπως αναφέρει η Real News, μέσω του μνημονίου οι δανειστές ζητούν, λουκέτα σε οργανισμούς και υπουργεία, κατάργηση της μονιμότητας, νέο ΑΣΕΠ και αποτελεσματικότερο φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι 25 αλλαγές που θα απαιτηθούν τους επόμενους μήνες είναι:

*Κινητικότητα προσωπικού στο Δημόσιο με υποχρεωτικές συνεχείς μετατάξεις

*Νέο ΑΣΕΠ με νέα κριτήρια και μεθοδολογία προσλήψεων

*Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας

*Αυτοματοποιημένο σύστημα ειδοποίησης και είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο

*Επανακατάρτιση των στελεχών του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας

*Νέος, ενισχυμένος ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

- Την ίδρυση και λειτουργία φορολογικών δικαστηρίων

*Εισαγωγή του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας

*Ίδρυση νέων φορολογικών δικαστηρίων

*Δημιουργία μητρώου τραπεζικών λογαριασμών

*Νέος Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων

*Παρεμβάσεις στα τελωνεία και μείωση του εξαγωγικού φόρου με ηλεκτρονική αυτοματοποίηση

*Απλοποίηση των κανόνων τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά

*Εξορθολογισμός των πολλαπλών αδειών για τις μεγάλες επενδύσεις

*Κατάργηση των κρατικών παρεμβάσεων που εμποδίζουν την είσοδο στην αγορά και τον ανταγωνισμό

*Θέσπιση ενιαίας Αρχής για τις δημόσιες συμβάσεις

*Αξιολόγηση του ΕΟΠΥΥ

*Εκ βάθρων μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ

*Την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

*Δεύτερος κύκλος μεταρρύθμισης στον τομέα του φαρμάκου και της τιμολόγησης του

*Διαχείριση των ακινήτων και της περιουσίας των Δήμων από την κεντρική Διοίκηση

*Νέος κύκλος απελευθέρωσης για δικηγόρους, νομικές εταιρείες και ορκωτούς λογιστές