Με 33 ψήφους και 12 λευκά επανεκλέγει πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Δημήτρης Καρατζάνης.

Για τις θέσεις της αντιπροέδρου και της γραμματέως προτάθηκαν οι κυρίες  Μαρίζα Τζιράκη και Μαρία Λαγκωνάκη