Σήμερα Τετάρτη 30 Μαρτίου πραγματοποιείται κοινή συνεδρίαση των Δημάρχων και της ΤΕΔΚ Ηρακλειου

Θέματα Συνεδρίασης :

1.     Προεδρικό Διάταγμα για τις εκλογές ΠΕΔ και ΚΕΔ

2.     Προνομιακά Προγράμματα (Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας και άλλα)

3.     Συγχωνεύσεις Σχολείων – Μεταφορά Μαθητών - Στέγαση

4.     Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης

5.     ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων)

6.     Οικονομικά Αυτοδιοίκησης