Τέσσερις συμβάσεις οδικών έργων που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνολικού προϋπολογισμού 945.000 ευρώ, υπόγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πιο συγκεκριμένα αφορούν:

-Σύμβαση έργου «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας οδικού δικτύου νομού, πρώην επαρχίας Αμαρίου (Β)» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
Η μελέτη του έργου προβλέπει βελτιώσεις-παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της πρώην επαρχίας Ρεθύμνου ήτοι καθαρισμό τάφρων άρση καταπτώσεων έργα αντιστήριξης ασφαλτικά και στηθαία ασφαλείας.

-Σύμβαση έργου «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας οδικού δικτύου νομού, πρώην επαρχίας Ρεθύμνου (Β)» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
Η μελέτη του έργου προβλέπει βελτιώσεις παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της πρώην επαρχίας Ρεθύμνου ήτοι καθαρισμό τάφρων άρση καταπτώσεων έργα αντιστήριξης ασφαλτικά και στηθαία ασφαλείας.

-Σύμβαση έργου «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας οδικού δικτύου νομού πρώην επαρχίας Αγίου βασιλείου «Β» προϋπολογισμού 179.000 ευρώ. Προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πρώην επαρχίας Αγίου Βασιλείου και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τις εκθέσεις αστυνόμευσης των μηχανικών που έχουν την ευθύνη των συγκεκριμένων δρόμων.

-Σύμβαση έργου «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας οδικού δικτύου νομού πρώην Επαρχίας Μυλοποτάμου (Β)» προϋπολογισμού 166.000 ευρώ. Προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσίας σύμφωνα και με τις εκθέσεις αστυνόμευσης των μηχανικών που έχουν την ευθύνη των συγκεκριμένων δρόμων.