Με ζημιές που ανήλθαν σε 36,4 εκατ.ευρώ έκλεισε το 2010 για τον ακτοπλοϊκό όμιλο της Minoan Lines ο οποίος παρά το γεγονός ότι το 2010 σημειώθηκε μείωση στις περισσότερες κατηγορίες εξόδων η άνοδος στο κόστος των καυσίμων κατά 28,2% επηρέασε τα λειτουργικά και καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της Minoan Lines το 2010, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα περίπου με το 2009 και ανήλθε σε 169,2 εκατ. ¤, σημειώνοντας μικρή μεταβολή κατά -1,1%. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε -14,5 εκατ.ευρώ , ενώ τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε -36,1 εκατ. ευρώ

Στη γραμμή «Ηράκλειο – Πειραιάς» η Εταιρεία διατήρησε την ισχυρή θέση που κατέχει στην εν λόγω γραμμή. Πιο συγκεκριμένα τα πλοία της Εταιρείας μετέφεραν 889 χιλ. επιβάτες, 112 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 56 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς της Εταιρείας παρέμειναν υψηλά σε όλες τις κατηγορίες διακίνησης και διαμορφώθηκαν σε 54,9% στους επιβάτες, 46,0% στα Ι.Χ. οχήματα και 39,9% στην κατηγορία των φορτηγών το μερίδιο αγοράς ενώ το αντίστοιχο μερίδιο ταξιδίων που της αναλογεί ανήλθε σε 38,6%.

Η Εταιρεία στις γραμμές της Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα και Βενετία) κατά το 2010 παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και τον υψηλό ανταγωνισμό παρουσίασε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση στους επιβάτες κατά 7,1%, στα Ι.Χ. αυτοκίνητα κατά 0,7% και σημαντική αύξηση στα φορτηγά αυτοκίνητα κατά (8,7%), σε σχέση με το 2009.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει την πρώτη θέση σε μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου στις γραμμές τις Βόρειας Αδριατικής (Αγκώνα και Βενετία). Συγκεκριμένα, τα πλοία της Εταιρείας μετέφεραν, 592 χιλ. επιβάτες, 146 χιλ. Ι.Χ. οχήματα και 84 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα ενώ τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς ανήλθαν σε 40,0% στους επιβάτες, 38,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 39,3% στα φορτηγά αυτοκίνητα ξεπερνώντας σε όλες τις κατηγορίες διακίνησης, το μερίδιο ταξιδίων που της αντιστοιχεί το οποίο διαμορφώθηκε σε 36,0%.

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook