Για την επιβολή εισφοράς επί του τζίρου στους ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά, απαντά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Στο έγγραφό του ο Υφυπουργός αναφέρει ότι «οι ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί έχουν ως στόχο τη μείωση των ελλειμμάτων που έχουν δημιουργηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Λ.ΑΓ.Η.Ε. για τη χρηματοδότηση του υποστηρικτικού μηχανισμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συνακόλουθα τη σταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους οι υφιστάμενοι σταθμοί Α.Π.Ε. αλλά και να ομαλοποιηθεί η ένταξη νέων».

Ακόμα αναφέρεται ότι «το ΥΠ.Ε.Κ.Α. έχει προωθήσει στη Βουλή διατάξεις, βάσει των οποίων μέρος του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού θα καλυφθεί από τους παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι επωφελούνται της δυσανάλογα υψηλής τιμής αποζημίωσης της μονάδας ενέργειας σε σχέση με το κόστος εγκατάστασης των σταθμών και σε μικρότερο ποσοστό από τους παραγωγούς λοιπών τεχνολογιών Α.Π.Ε. και της Σ.Η.Θ.Υ.Α. χωρίς βέβαια να ανατρέπεται ο οικονομικός σχεδιασμός σε βάθος 20ετίας και να κινδυνεύει η βιωσιμότητα των επενδύσεων».

Επιπλέον, «η δρομολογούμενη μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην αποφυγή δημιουργίας νέων ελλειμμάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και τη δημιουργία επαρκούς κινήτρου για τους επενδυτές και συνακόλουθα την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, με την ελάχιστη επιβάρυνση του καταναλωτή» αναφέρει η Απάντηση του Υπουργείου.

Τέλος, ο Υφυπουργός επισημαίνει ότι «το ΥΠ.Ε.Κ.Α. είναι σε συνεχή διάλογο με τους φορείς των Α.Π.Ε., τους διαχειριστές του Δικτύου (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, παρεμβαίνοντας με νομοθετικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τεχνολογιών και τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Άλλωστε, έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση, μέσω της ΡΑΕ, για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου και η σχετική δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς θα εκθέσουν τις απόψεις τους».

Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκης τόνισε ότι με το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν μπορεί να είναι σύμφωνος και επεσήμανε την ανάγκη συμμετοχής στο σχεδιασμό του Υπουργείου όλων το μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.