Ποινή φόρου της τάξης του 22% επί της διαφοράς θα πληρώνουν όσοι δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες αποδείξεις, όπως προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δικαιούνται την έκπτωση φόρου μόνον εφόσον συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσης αξίας με το 25% του δηλωθέντος εισοδήματός τους, και κατά ανώτατο όριο τα 10.500 ευρώ.


skai.gr