Δικαστική υποστήριξη σε καταναλωτές για την εφαρμογή του νόμου που αφορά στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν3869/2010) θα παρέχει Σύμπραξη Ενώσεων Καταναλωτών, στην οποία συμμετέχουν η ΕΚΠΟΙΖΩ και το νέο ΙΝΚΑ.

Λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού το πρόγραμμα αρχικά θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό στάδιο και θα αφορά περιορισμένο αριθμό καταναλωτών (84) που διαμένουν εντός Αττικής. Τα κριτήρια επιλογής είναι αυστηρώς προκαθορισμένα και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, καλούνται να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΚΠΟΙΖΩ και του Νέου ΙΝΚΑ συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους.

Η δικαστική συνδρομή αφορά στην υποστήριξη των υπερχρεωμένων καταναλωτών, μετά τη λήξη της εξωδικαστικής προσπάθειας μέχρι την κατάθεση αίτησης (δικογράφου) στο Ειρηνοδικείο.

Η κατάθεση του δικογράφου της αίτησης και η παράσταση στο Ειρηνοδικείο δεν είναι απαραίτητο να γίνουν από δικηγόρο αλλά και από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Ωστόσο, η πράξη έχει δείξει ότι η έλλειψη νομικού παραστάτη οδηγεί μοιραία στην απόρριψη της αίτησης του υπερχρεωμένου.


in.gr