Κίνδυνο να τεθεί σε αργία διατρέχει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης, μετά την απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή,  κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος. Κάτι τέτοιο θα συμβεί αν θεωρηθει ότι η ενέργειά του προκάλεσε οικονομική βλάβη στο δήμο

Η απόφαση του δικαστηρίου, ενδεχομένως να στοιχίσει μελλοντικά στον κ. Κουράκη, αφού αν καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό, τότε δεν έχει τη δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος, γεγονός που αλλάζει πλήρως τις πολιτικές και εκλογικές ισορροπίες, για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Να σημειωθεί ότι όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης 2» (Ν. 4071/ 2012):

«Γ. Αναφορικά με το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος»:

Για τη θέση σε έκπτωση ή αργία αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά το άρθρο 236 ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 7 ν. 4071/ 2012, αρκεί να προκύπτει, εκ του καθόλου σκεπτικού της καταδικαστικής απόφασης και από τα πραγματικά περιστατικά που η απόφαση δέχεται, η επενεχθείσα στον δήμο ή την περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα οικονομική βλάβη, χωρίς να είναι αναγκαίο να προκύπτει και το ακριβές ύψος αυτής (Γν ΝΣΚ 456/ 2007).»