Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, συνδιοργάνωσαν με επιτυχία την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, εκδήλωση παρουσίασης του νέου προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Το πρόγραμμα αφορά στις εξαγωγικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει ακριβώς στην ενίσχυση των εξαγωγών και κατ επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάπτυξη ισχυρών επιχειρηματικών σχηματισμών (clusters) για το σκοπό αυτό. Η προκήρυξη ευρίσκεται στο στάδιο ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων και φυσικών φακέλων ήδη από την 10/03/2011 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 14η ώρα της 24ης Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη Δημόσια Δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 100.εκκατομύρια ευρώ, ενώ ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 30.000 έως 250.000 ευρώ.

Η παρουσίαση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. Γιώργο Τερζάκη, Δντη Αξιολόγησης & Υλοποίησης Έργων, κα Μαρία Γρυπάρη Υπεύθυνη Προγράμματος και κα Λίτσα Φραγκιαδουλάκη, Οικονομολόγο.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμούς εκ μέρους της Διοίκησης του Επιμελητηρίου ο κ. Νίκος Νίνος, Α’ Αντιπρόεδρος και εκ μέρους του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης ο κ. Απόστολος Τσομπανάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.