Μείωση των λειτουργικών εξόδων και σταθερός δανεισμός τα βασικά χαρακτηριστικά που οδήγησαν την Creta Farms σε κερδοφορία.

Όπως φανερώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Creta Farms για το 2010, η εταιρεία παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και την ορθή και υπεύθυνη οικονομική διαχείριση που ακολουθεί η διοικητική ομάδα της.
Η μητρική εταιρεία, βασική αύξησε τα κέρδη της (EBITDA) κατά 1,39% στα 14,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2009, όταν τα κέρδη ήταν 14,4 εκ. ευρώ.

Η σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας κατά 7% σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά αποτελεί απόρροια επιτυχημένων προγραμμάτων εξοικονόμησης κόστους και αναδιάρθρωσης διαδικασιών, παρά τη μείωση που σημειώθηκε στις πωλήσεις κατά 5,95%. Επίσης, ο δανεισμός της εταιρείας παρέμεινε σταθερός, ενώ οι χρηματοοικονομικές ροές (cash flow) είναι θετικές για δεύτερη συνεχή χρονιά παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Σε επίπεδο Ομίλου, η εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα εκτεταμένων επενδύσεων στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται καθώς και την επέκτασή της σε νέες αγορές. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις επέφεραν αύξηση στο λειτουργικό κόστος του ομίλου, η οποία, όπως ήταν αναμενόμενο, αντικατοπτρίζεται στο EBITDA του ομίλου που παρουσιάστηκε μειωμένο κατά 10,14% σε σχέση με το 2009.

Ομοίως, σε σχέση με το περασμένο έτος, ο κύκλος εργασιών, υπό την επίδραση των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχει πλήξει την αγορά, διαμορφώθηκε στα 104,9 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5,67% σε σχέση με το 2010.

«Σε μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά η Creta Farms επέκτεινε ακόμα περισσότερο την παρουσία της στις διεθνείς αγορές αποδεικνύοντας ότι αποτελεί όχι μόνο ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας στην Ελλάδα, αλλά και ένα υπολογίσιμο παίκτη στο διεθνές περιβάλλον.

Πραγματοποιήσαμε στρατηγικής σημασίας κινήσεις, όπως η σταδιακή απόκτηση πλειοψηφίας στην Creta Farms USA και δεχθήκαμε την πρόκληση να δραστηριοποιηθούμε στην πλέον ανταγωνιστική αγορά στον κλάδο των αλλαντικών, την Ιταλία, προχωρώντας σε συμφωνία με την ιταλική εταιρεία ‘Grandi Salumifici Italiani S.P.A’ (GSI).

Στην Ελλάδα, διατηρήσαμε την κερδοφορία μας αποδεικνύοντας την ισχυρή θέση μας στην ελληνική αγορά. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία μας, στηρίζοντας τους Έλληνες καταναλωτές, ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και εκπροσωπώντας επάξια την ελληνική επιχειρηματικότητα στο εξωτερικό» σημείωσε ο κύριος Εμμανουήλ Δομαζάκης, Πρόεδρος της Creta Farms.