Την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου, θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 13 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 1,25 δισ. ευρώ, λήξεως 19 Απριλίου 2013.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ημερομηνία διακανονισμού (settlement) ορίστηκε η Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 (Τ+3).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

zougla.gr