Επείγουσα έχει καταστεί πλέον η ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη του ελαιόλαδου, καθώς η αγορά του προϊόντος  βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και ήδη διαγράφεται ο κίνδυνος εγκατάλειψης της καλλιέργειάς του.

 Ενδεικτικό της ανησυχητικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας σε πολλές περιοχές δεν έγινε καν η συλλογή της παραγωγής λόγω των εξευτελιστικών τιμών παραγωγού {1,85 ευρώ κατά μ.ο για το έξτρα παρθένο από 3 ευρώ που ήταν το 2007}.

Τα σημάδια της κρίσης στην αγορά του ελαιόλαδου φάνηκαν για πρώτη φορά προ πέντε περίπου ετών όταν με τη μεγάλη κερδοσκοπική επίθεση που εκδηλώθηκε {σε τιμές παραγωγού, εφόδια κλπ} κατέρρευσε ουσιαστικά όλη η αγορά αγροτικών προϊόντων , με αποτέλεσμα οι παραγωγοί χάσουν το εισόδημά τους και οι καταναλωτές να βρεθούν στο έλεος των καρτέλ.

Έκτοτε ,και παρά τις συνεχείς επισημάνσεις της ΓΕΣΑΣΕ και του αγροτικού κόσμου , όχι μόνο δεν ελήφθη κανένα μέτρο αλλά απεναντίας τα κυκλώματα αφέθηκαν ουσιαστικά να δρουν ελεύθερα, με
 συνέπεια να πολλαπλασιαστούν τα διαχρονικά αρνητικά φαινόμενα εξαπάτησης και εκμετάλλευσης παραγωγών και καταναλωτών {συμπίεση τιμών ελαιοπαραγωγού, εισαγόμενο κακής ποιότητας ελαιόλαδο που βαφτίζεται εγχώριο και έξτρα παρθένο για να πωλείται ακριβά κλπ}. 

          
Οι εξελίξεις   αυτές ,επισημαίνει η ΓΕΣΑΣΕ, καθιστούν ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη χάραξης μιας  συνολικής στρατηγικής για τον τομέα , που θα στηρίζει την αγροτική εκμετάλλευση  και θα  διασφαλίζει εισόδημα στον ελαιοπαραγωγό και ποιοτικό προϊόν στον καταναλωτή.

Μιας στρατηγικής εξυγίανσης των αγορών , προστασίας του παραγωγού και του καταναλωτή   από τις εκβιαστικές πολιτικές των καρτέλ και των κερδοσκοπικών εμπορικών κυκλωμάτων , και που θα έχει σαν αποτέλεσμα και την τόνωση της εθνικής οικονομίας καθώς το ελαιόλαδο υπό την προϋπόθεση της στήριξής του θα μπορούσε να αποτελεί μία βασική πηγή πλούτου.

 Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προτείνοντας τη λήψη εκείνων των μέτρων που σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα διασφαλίσουν την παραγωγή του ελάχιστου ορίου των 250.000 τόνων που απαιτούνται { 150.000 εσωτερική αγορά ,100.000 εξαγωγές} για την επιβίωση του κλάδου. Στα μέτρα αυτά, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

– Νομοθετική ρύθμιση για να πουλάει ο παραγωγός με τα δεδομένα που ισχύουν και στην κατανάλωση {ανά λίτρο και σε ενιαία τιμή το έξτρα παρθένο μέχρι 0,9}.

– Θέσπιση  αγορανομικής διάταξης για  να  επεκταθεί  και  στα μαγειρευτά  φαγητά η χρήση  ελληνικού  έξτρα  παρθένου.

-Διακίνηση του ελαιόλαδου και από τον παραγωγό, με πλήρη καταγραφή των στοιχείων του {ΑΦΜ, ΟΣΔΕ} όπως άλλωστε και του προϊόντος {περιοχή, οξύτητα κλπ}.

-Ένταση των ελέγχων στην αγορά και συγκέντρωση των ελεγκτικών αρχών σε ένα υπουργείο για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

-Μηχανισμός στήριξης του παραγωγού κατά τη διαπραγμάτευση της  νέας ΚΑΠ 2013-2020 , δεδομένου ότι η ΕΕ παραδέχεται την ύπαρξη  ΚΑΡΤΕΛ .

  Επίσης, προτείνεται το ξεκαθάρισμα  του Μητρώου επιχειρήσεων του τομέα , η αποσαφήνιση των καλλιεργητικών πρακτικών, η προώθηση στις αγορές του εξωτερικού και  η διάθεση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα σε παραγωγούς που δεν έχουν.