Ψήφισμα διαμαρτυρίας στο οποίο συνυπογράφουν τα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Φαιστού και Δήμου Γόρτυνας καθώς και εκπρόσωποι φορέων για την κατάργηση της ΔΟΥ Μεσαράς, έδωσαν στη δημοσιότητα στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Τα Δημοτικά συμβούλια του Δήμου Φαιστού και Δήμου Γόρτυνας, η Τοπική Εκκλησία, μαζί με πληθώρα παραγωγικών φορέων της περιοχής της Μεσαράς εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας για την αδιαφορία απέναντι σε τουλάχιστον 50,000 πολίτες. Σε αυτές τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες με όλες αυτές τις αποφάσεις, ο πολίτης υποχρεώνεται καθημερινά να μετακινείται για την επίλυση ζητημάτων τα οποία αφορούν ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα. Με βάση τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αναπτυξιακή πορεία του Νότου της Κρήτης, η περιοχή δικαιούται να παραμείνουν οι υπηρεσίες στην περιοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες χιλιάδων πολιτών.

Τα κριτήρια που συχνά αναφέρονται για την κατάργηση ή υποβάθμιση των υπηρεσιών, αποδεικνύονται κενά περιεχομένου. Τα πραγματικά κριτήρια που συνηγορούν στην παραμονή των Οικονομικών υπηρεσιών στην περιοχή μας, όπως έχουμε επισημάνει κατά το παρελθόν, είναι το χωροταξικό και η απομακρυσμένη θέση που λόγω της απόστασης δημιουργεί τεράστια ταλαιπωρία στους πολίτες. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί το πληθυσμιακό κομμάτι καθώς και την τεράστια παραγωγική δυναμική της Μεσαράς που εξυπηρετεί καθημερινά με χιλιάδες τόνους οπωροκηπευτικά την υπόλοιπη Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε όλοι την δυνατότητα να παραμείνουν οι υπηρεσίες, με δεδομένο ότι ο Δήμος Φαιστού έχει προσφερθεί να τις φιλοξενήσει σε ήδη ορισμένους χώρους, το κεντρικό κράτος δείχνει την αδιαλλαξία του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Ζητάμε επιτακτικά να αναλογιστείτε τουλάχιστον την ύστατη αυτή στιγμή τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά κυρίως την απίστευτη ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ που υποβάλλεται μια ολόκληρη περιοχή. Απαιτούμε αναβολή της απόφασης, για αναστολή της λειτουργίας ΔΟΥ Μεσαράς, μέχρι να ετοιμαστούν τα όποια διάδοχα σχήματα σε Τυμπάκι και Μοίρες (πόλεις που καταργήθηκαν αντίστοιχες υπηρεσίες). Επίσης, απαραίτητο είναι οι όποιες λειτουργίες να συμπεριλαμβάνουν το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή για να αποφευχθεί μια ακόμα ταλαιπωρία των πολιτών και η συνεχής υποβάθμιση της περιοχής της Μεσαράς.

Με την παραπάνω επιστολή ζητάμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς την πλήρη ενεργοποίηση τους και να σταθούν επί της ουσίας, στο τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται σε όλους τους πολίτες, από την αποψίλωση των υπηρεσιών».


Η Δήμαρχος Φαιστού Ο Δήμαρχος Γόρτυνας
Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη Σχοιναράκης Νικόλαος


Το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού Το Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας

Παραγωγικοί Φορείς Εκκλησιαστικοί φορείς