Την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν οι ενδιαφερόμενοι τις δυνατότητες του προγράμματος επιδότησης των ΠΕΠ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Τουρισμού, επισημαίνει η εταιρεία Recreate Hotels.

Ο οδηγός του προγράμματος που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού, ώστε να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους ή και να βοηθηθούν στο ξεκίνημα τους.

Η εταιρία Recreate Hotels με έδρα τα Χανιά, δραστηριοποιείται εδώ και 2 χρόνια στον χώρο της ανακαίνισης ξενοδοχειακών καταλυμάτων και μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση κάθε τουριστικού καταλύματος, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει τον εξοπλισμό / επίπλωση , την μελέτη / διακόσμηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας.Ειδικότερα η εταιρεία, με τους έμπειρους συνεργάτες που διαθέτει και που αποτελούνται από αρχιτέκτονα, διακοσμητή και οικονομολόγο, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένο αποτέλεσμα το οποίο θα αναβαθμίσει την εικόνα του καταλύματος και τα προσδοκώμενα οφέλη.
Το πλήρες πακέτο υπηρεσιών που προσφέρεται από την Recreate Hotels, αφορά:

  • Τη σύνταξη του φακέλου για ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης και υποβολή του στο υπουργείο.
  • Το κομμάτι που αφορά την ουσία της πρότασης δηλαδή μία προμελέτη από την οποία θα προκύψει η κατά το δυνατόν βέλτιστη λύση και σωστή τεκμηρίωση της πρότασης.
  • Την υλοποίηση της πρότασης στο σύνολό της με επίβλεψη των εργασιών και παράδοση της με το κλειδί στο χέρι.
  

  

Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Το 80% των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης στην Περιφέρεια Κρήτης είναι 40% για μεσαίες και 50% για μικρές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού.

Η σπουδαιότητα του προγράμματος καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, σε μια χρονική περίοδο όπου η ρευστότητα και ο τραπεζικός δανεισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτα στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να υποβάλουν προτάσεις ή  να διερευνήσουν τις δυνατότητες ένταξης τους στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Recreate Hotels.

Οι ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων, θα είναι μέχρι τον Μάρτιο.


Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Χανιά
Τηλ. επικοινωνίας: 28210 20662
www.recreate.gr