Πρόσβαση στη φθηνή ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέκτησαν εκ νέου από χθες Τρίτη οι ελληνικές τράπεζες, καθώς ανέκτησαν την επαφή με τις πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Η εξέλιξη αυτή έχει σημασία για το κόστος δανεισμού των ελληνικών τραπεζών καθώς με τους τίτλους που εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο και τα έντοκα γραμματεία μπορούν να δανείζονται εκ νέου από τα προγράμματα παροχής ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας, με κόστος 2%, έναντι περίπου 4% που τους κόστιζε ο δανεισμός από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Έτσι, ενώ οι εγχώριες τράπεζες πλήρωναν περί τα 750 εκατ. ευρώ ετησίως στο Ευρωσύστημα, με τη μείωση του επιτοκίου το κόστος θα μειωθεί στα 187 εκατ. ευρώ.

Πάντως, αν και η ΕΚΤ αποδέχεται από τις 21 Δεκεμβρίου όλα τα ομόλογα που εκδίδει ή εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο ως ενέχυρο για την παροχή ρευστότητας, επιβάλλει ειδικό κούρεμα (η απόφαση καλύπτει ρευστότητα ύψους 25 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, στα ελληνικά κυβερνητικά ομόλογα με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους επιβάλλεται discount 15%, σε σύγκριση με κούρεμα 5,5% για κυβερνητικό χρέος με πιστοληπτική αξιολόγηση BBB-, που αποτελεί τη χαμηλότερη βαθμίδα στην επενδυτική διαβάθμιση.

Για το ελληνικό κυβερνητικό χρέος με περισσότερα από 10 χρόνια μέχρι τη λήξη τους, η ΕΚΤ εφαρμόζει haircut 57% στα ομόλογα με σταθερό επιτόκιο και 71% στα ομόλογα χωρίς κουπόνι. Η τράπεζα εφαρμόζει haircut 10,5% σε κυβερνητικά ομόλογα BBB- σταθερού επιτοκίου με περισσότερα από 10 χρόνια στη λήξη τους και 13,5% σε παρόμοια ομόλογα χωρίς κουπόνι.

Τα haircuts στα τραπεζικά ομόλογα και μη-χρηματοοικονομικά εταιρικά ομόλογα που είναι εγγυημένα από την ελληνική κυβέρνηση κυμαίνεται από 23% μέχρι 81%.

Newsroom ΔΟΛ
in.gr