Σε δημόσια διαβούλευση θα δοθεί τις επόμενες ημέρες το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες με τις οποίες θα γίνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ανά τριετία.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης, όπως παρουσιάζονται στα Νέα, ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες.

Στην κατηγορία Εκπαιδευτικό Περιβάλλον κριτήρια είναι:

διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες

παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη

οργάνωση της σχολικής μονάδας

Στην κατηγορία Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Διδασκαλίας τα κριτήρια είναι:

βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και των αναγκών των μαθητών

στόχοι και περιεχόμενο

διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα

Στην κατηγορία Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Αξιολόγηση των Μαθητών τα κριτήρια είναι:

προετοιμασία των μαθητών για τη διδασκαλία

διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα

εμπέδωση νέας γνώσης, αξιολόγηση μαθητών

Η κατηγορία Υπηρεσιακή Συνέπεια και Επάρκεια περιλαμβάνει τα κριτήρια:

τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις

συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της

επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς

Στην κατηγορία Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού ως κριτήρια ορίζονται:

τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη

επαγγελματική ανάπτυξη

in.gr