Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2013, ορίζεται από 17/01/2013 έως και 06/02/2013 .

Οι Αιτήσεις των ενδιαφερομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Αρμόδιο Γραφείο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ηρώων Πολυτεχνείου 11, αρμόδιος υπ/λος : Κ. Φαλαγγάρης, τηλ. 28213 44213).