Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα γίνει την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.
Γ. Απάντηση στην επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ρίζου Σεραφείμ με θέμα: «Παραχώρηση έκτασης δημόσιας γης 25.000 στεμμάτων μέσω της Μονής Τοπλού στην Βρετανική Εταιρείας Minοan Group για τη δημιουργία ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Κάβο Σίδερο στο Λασίθι».

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.1 Έγκριση του πρώτου Σταδίου της Α φάσης (Α.1) της Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογερής Νικόλαος).