Ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα βρεθεί σήμερα Τρίτη στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin) που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Το συμβούλιο που θα ξεκινήσει στις 11 ώρα Ελλάδος θα ασχοληθεί με την ατζέντα της ιρλανδική προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάσχεση της φορολογικής απάτης, αλλά και με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Ο εν λόγω φόρος θα επιβάλλεται σε όλες τις συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εφόσον ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις προτεραιότητες της ιρλανδικής προεδρίας στον τομέα της οικονομίας συγκαταλέγονται  το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. της 11ης Δεκεμβρίου 2012.

Σημειώνεται πως η Ιρλανδία αναλαμβάνει για έβδομη φορά στα 40 χρόνια που είναι μέλος της Ε.Ε. την κυλιόμενη προεδρία της Ένωσης.

in.gr