Με απόφαση Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης Αντώνη Γρηγοράκη συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου.

Πρόεδρος της Επιτροπής, που πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση, είναι ο Υποδιοικητής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης Γιώργος Νεοφώτιστος και μέλη της οι ιατροί Λυδάκης Χαράλαμπος, Επιμελητής Α΄ της Παθολογικής Κλινικής Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Καραμπέτσος Δημήτρης, Επιμελητής Α΄Νευροχειρουργικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, Μαλάς Κων/νος, Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ρεθύμνου και η κ. Μαγκαναράκη Αιμιλία, Προϊσταμένη του Τμήματος Συστημάτων Πληροφορικής της Δ/νσης Πληροφορικής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Κατά τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο έργο της Επιτροπής, την εισήγηση δηλαδή προτάσεων επί της λειτουργίας του Ιατρικού Φακέλου του ΟΠΣΥ Κρήτης με τελικό στόχο την εξάπλωση και την ολοκληρωμένη λειτουργία του σε όλες της Μονάδες Υγείας του νησιού.

Σε αυτό το πλαίσιο έργο της Επιτροπής αποτελεί πιο συγκεκριμένα, η αναζήτηση και η κατάθεση όλων των απαιτούμενων εισηγήσεων σε τροποποιήσεις επί της υφιστάμενης εφαρμογής, η κατάθεση προτάσεων για την ανάπτυξη δράσεων και πολιτικών εξάπλωσης της χρήσης του, καθώς και τη διερεύνηση και εισήγηση επί του νομικού πλαισίου διάχυσης και αξιοποίησης των ιατρικών δεδομένων ασθενών από εξουσιοδοτημένους χρήστες προς όφελος του πολίτη.