Συγκροτήθηκε χθες σε σώμα η νέα διοίκηση της ΓΕΣΑΣΕ. Η σύνθεση του νέου προεδρείου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος : Σταμόπουλος Γιάννης , Γεν. Γραμματέας : Τζωρτζάκης Γιώργος , Α΄Αντιπρόεδρος : Ξενιτίδης Κώστας , Β’ Αντιπρόεδρος : Βαγιόπουλος Γιώργος , Ταμίας : Τζαμαλής Παναγιώτης.

Προϊστάμενος της Ε.Ε. ορίσθηκε η Αργυράκου Miernik Μαργαρίτα και αναπληρωτής ο Γερασιμόπουλος Παναγιώτης.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ είναι : Γωνιωτάκης Γιώργος , Ορφανίδης Χαράλαμπος , Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος , Τσώτος Σπύρος , Χνάρης Μανώλης , Γαγαράς Νικόλαος , Αλεξανδρής Κωνσταντίνος , Λιούρης Θεοχάρης , Χατζηπαναγιώτου Θεόδωρος, Τζελέπης Βεργής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το νέο Δ.Σ. επαναβεβαίωσε την προσήλωση της ΓΕΣΑΣΕ στη συνέχιση των διαδικασιών για τη δημιουργία νέας , ενιαίας και μαζικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, υπόθεση για την οποία έχουν ήδη συντελεστεί σημαντικά βήματα προόδου.

Τονίσθηκε ακόμη η ανάγκη ανάδειξης των αγροτικών προβλημάτων με την διεκδίκηση λύσεων , ώστε να ανακοπεί το κύμα φτώχιας που πλήττει την ύπαιθρο απειλώντας την κοινωνική συνοχή.

paseges.gr