Ανησυχητικά στοιχεία για την κρίση που διέρχεται ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσιάσθηκαν χθες στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ).

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Γιώργος Βλάχος κάνοντας τον απολογισμό της διοίκησης, δήλωσε πως μεγάλο πλήθος των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, μεγάλων μεσαίων και μικρών, βιώνει τραγικά τις συνέπειες της κρίσης.

«Πέρυσι τέτοιο καιρό μιλούσαμε για άμεσο κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, που θα οδηγούσε σε διόγκωση της ανεργίας σε ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο, αλλά και στις χιλιάδες άμεσα και έμμεσα συνεργαζόμενες μαζί μας παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις – άρα και στους εργαζόμενούς τους – και κατά συνέπεια στην ανατροφοδότηση της κρίσης. Φέτος διαπιστώνουμε ότι είμαστε χειρότερα και από τις χειρότερες προβλέψεις μας», δήλωσε ο κ. Βλάχος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στην Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΑΤΕ :

-Τουλάχιστον 92 ανώνυμες εταιρείες από 3η τάξη και πάνω διαγράφηκαν ήδη από το μητρώο επιχειρήσεων και από τις 560 που απέμειναν πάνω από 80 δεν έχουν καν ενημερότητα πτυχίου, ενώ άλλες τόσες δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς, αν και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου.

-Δεκάδες εταιρείες ειδικά από 5η τάξη και πάνω προσφεύγουν πλέον στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

-Η αδυναμία πληρωμών, το σφράγισμα επιταγών και η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αφορούν πλέον την μεγάλη πλειοψηφία των τεχνικών εταιρειών, μικρών και μεγάλων.

-Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων μειώνεται συνεχώς τα δε κέρδη στους ισολογισμούς έχουν αντικατασταθεί από ζημίες.

-Ο μέσος όρος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των εταιρειών 3ης έως 7ης τάξης ακολουθεί την πορεία 2007 – 6,5 εκατ. ευρώ,, 2008 – 7,15 εκατ. ευρώ 2009 – 8,5 εκατ. ευρώ ενώ το 2010 από τα πρώτα στοιχεία αναμένεται να εκτοξευτεί πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ.

-Η μείωση προσωπικού και οι απολύσεις αυξάνονται συνεχώς σε όλες τις εταιρείες ενώ οι μισθοί και οι απολαβές του προσωπικού που απομένει μειώνονται δραματικά.

Newsroom ΔΟΛ