Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης με επιστολή της στους Υπουργούς Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λούκα Κατσέλη καθώς και στους Βουλευτές Κρήτης , μεταφέροντας την αγωνία της Εμπορικής Κοινότητας για το παρόν του Εμπορίου και στην Κρήτη, υπέβαλλε συγκεκριμένες προτάσεις σε ότι αφορά το πρόβλημα ρευστότητας της Αγοράς.

Αναλυτικότερα στη επιστολή αναφέρονται:

Οι «ταχύτητες» που στηρίχθηκε το «αναπτυξιακό όχημα» της Κρήτης τα προηγούμενα χρόνια ήταν : η ανάπτυξη των υποδομών στον τουρισμό, η οικοδομική δραστηριότητα, οι δημόσιες επενδύσεις και τα Κρητικά προϊόντα.
Ποια είναι η δυναμική στην σημερινή συγκυρία στις παραπάνω κατηγορίες, είναι γνωστή σε όλους μας.
Για να μείνει ζεστή και αναμμένη η μηχανή χρειάζεται συνδυασμός και συντονισμός δράσεων από όλες τις πλευρές, κράτος, αυτοδιοικήσεις, επιχειρήσεις αλλά και του τραπεζικού συστήματος.

Από την κατανομή του πακέτου εγγυήσεων του Δημοσίου ύψους 30 δις €, ένα μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να τονώσει τις επιχειρήσεις αυτή την φορά. Για τις προηγούμενες είναι γνωστές σε όλους μας οι μέθοδοι και οι πρακτικές του τραπεζικού συστήματος που ακολουθήθηκαν.

ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ των ΕΜΠΟΡΩΝ

1. Οι τράπεζες να αναλάβουν την κάλυψη των σφραγισμένων επιταγών των δικών τους πελατών, των πελατών μας, ο εργολάβος, ο κατασκευαστής, ο ξενοδόχος, ο αγρότης κ.α. τα όποια προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με το κράτος ή με την αυτοδιοίκηση, τα γραφεία τουρισμού, μετακυλύουν το κόστος στις εμπορικές μας επιχειρήσεις.
• Γνωστές οι οφειλές του κράτους από επενδυτικά προγράμματα ή στις κατασκευαστικές εταιρείες.
• Γνωστές οι πολύ μεγάλες οφειλές των Δήμων, των Ιδρυμάτων κ.α.

Οι Κρητικές Εμπορικές επιχειρήσεις έχουν γεμάτα τα συρτάρια τους από τέτοιες επιταγές χωρίς να έχουν πολλές φορές την παραμικρή εγγύηση. Όλες τις εγγυήσεις, τα πάγια και περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα είναι υποθηκευμένα από τις τράπεζες. (Οι επιταγές αυτές πρέπει αποδεδειγμένα να αποτελούν εμπορικές συναλλαγές συνοδευόμενες δηλαδή από Τιμολόγια – κάρτες λογιστικής και ασφαλώς σε καμία περίπτωση επιταγές εξυπηρέτησης).

2. Άμεση εξόφληση – εγγύηση εκ μέρους των τραπεζών, των ασφαλιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού. Σύνδεση της χρηματοδότησης αυτής με τις θετικές ρυθμίσεις που έχετε λάβει το προηγούμενο διάστημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτό το μέτρο τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν, τα ασφαλιστικά ταμεία θα ενισχυθούν και οι εμπορικές επιχειρήσεις θα αποκτήσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, άρα ομαλότερη λειτουργία.

3. Την έγκριση χρηματοδότησης της συμμετοχής σε προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και επιφύλαξη σε αυτό το περιβάλλον για την ένταξη αρκετών επιχειρήσεων σε προγράμματα.

Οι παραπάνω προτάσεις ή όποιες άλλες συμπληρωματικές αναδειχθούν στην επικείμενη δημόσια διαβούλευση την επόμενη περίοδο, πρέπει πρακτικά και άμεσα να περάσουν ρευστό στην πραγματική οικονομία.

Αν τουλάχιστον το ¼ διοχετευθεί γρήγορα και σε συνδυασμό με μια ομαλή Τουριστική περίοδο, ελπίζουμε ότι το δεύτερο εξάμηνο να μας βρει με θετικό πρόσημο και με άλλη ψυχολογία, που να μας επιτρέπει να μην κοιτάζουμε μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον.

Αν όμως δεν υπάρξουν συγκεκριμένοι τρόποι, αλλά μόνο ευχές και επιθυμίες προς τις τράπεζες, θα επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε ότι οι ενισχύσεις αυτές δεν αφορούν καθόλου την προγραμματική οικονομία αλλά μόνο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και των άλλων που πιστεύουν ότι όλοι μαζί (Τράπεζες, Επιχειρήσεις και Κράτος) θα “βουλιάξουμε” και θα “ενταφιαστεί” κάθε αναπτυξιακή προοπτική.