Μείωση 4,5% παρουσίασε ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών που επισκέφθηκαν την Τουρκία κατά τη διάρκεια του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας. Οι συνολικές αφίξεις ξένων τουριστών στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν 31.782.832 (αριθμός που ισοδυναμεί με αύξηση 1,04%) και μεταξύ αυτών οι 669.823 ήταν Έλληνες πολίτες. Το 2011 είχαν επισκεφθεί την Τουρκία 702.017 Έλληνες πολίτες.

Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των Τούρκων πολιτών που επισκέπτονται την Ελλάδα, διαθέτει η τουρκική στατιστική υπηρεσία για παρελθόντα έτη. Σύμφωνα με τα στοχεία αυτά, κατά τη διάρκεια του 2011, επισκέφθηκαν την Ελλάδα 347.332 Τούρκοι πολίτες και το 2012, 433.290.

Σύμφωνα, όμως, με την ελληνική στατιστική υπηρεσία, για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2012 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 466.166 Τούρκοι πολίτες, αριθμός που ισοδυναμεί με αύξηση της τάξης του 10,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 κατά την οποία αφίχθησαν στην Ελλάδα 423.124 Τούρκοι πολίτες.


real.gr