Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 30/01/2013, ημέρα Tετάρτη και ώρα 15.00μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 30/01/2013

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Πλατανιά, έτους 2013
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

2. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 – Έγκριση μελέτης έργου και τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και εορταστικών φωτιστικών» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

5. Μεταφορά παροχών ΔΕΗ αντλιοστασίων άρδευσης Κυπαρίσσου και Μάλεμε
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

6. Ορισμός επιτροπής για την απευθείας αγορά ακινήτου εμβαδού 90,75 τ.μ. στον οικισμό Καμάρα T.K. Καληδωνίας, ιδιοκτησίας Λεβάκη Πολυχρόνη
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

7. Καθιέρωση της 7ης Φεβρουαρίου, ως ημέρας Τοπικής Εορτής Εθνικού Χαρακτήρα στην Δ.Ε. Βουκολιών
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά