Η υποβολή αίτησης μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης στην ΕΑΣ Σητείας για το έτος 2013, θα ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί ως τις 2 Απριλίου.

Η έναρξη λειτουργίας του συστήματος για την υποβολή της Αίτησης Μεταβίβασης θα είναι δυνατή από 04/02/2013 μέχρι και 02/04/2013. Μόνο για θανάτους εντός του 2013, η προθεσμία είναι έως και 15/05/2013.

Οι αποδέκτες μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων 2013 (εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς) απαιτείται να ενεργοποιούν αντίστοιχο αριθμό εκτατικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης με τον αριθμό ειδικών δικαιωμάτων που τους μεταβιβάζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΣ Σητείας και ειδικότερα στο αρμόδιο Τμήμα Επιδοτήσεων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.