Σήμερα Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η ΟΕΣΚ, ο σύνδεσμος εξαγωγέων Κρήτης και όλοι οι παραγωγικοί φορείς του Νομού μας έχουν συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να συζητήσουν το τραπεζικό πρόβλημα και διάφορα άλλα αναπτυξιακά θέματα.