Τεχνική συνάντηση για την εξέλιξη των ήδη ενταγμένων έργων του Δήμου Χανίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και τον προγραμματισμό των αναγκαίων ενεργειών για την ένταξη και υλοποίηση νέων έργων το 2013, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Χανίων μεταξύ υπηρεσιακών στελεχών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων.

Στη συνάντηση, στην οποία έδωσαν το παρών από πλευράς της δημοτικής αρχής ο Δήμαρχος Μανώλης Σκουλάκης, ο Γ.Γ. του Δήμου και Πρόεδρος της Επιτροπής Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων Ε.Σ.Π.Α. Γαβριήλ Κουρής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μανώλης Κεμεσίδης και ο Αντιδήμαρχος για την Παλιά Πόλη Νίκος Ξυνίδης, επισημάνθηκε από τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιτελεστεί ένα πολύ σημαντικό έργο από τη Δημοτική Αρχή των Χανίων στον τομέα της ένταξης και υλοποίησης μιας σειράς από έργων μέσω του ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα του ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Σύμφωνα με την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης κα. Μαρία Κασωτάκη «το 2012 έληξε για το Δήμο Χανίων με πολύ καλές επιδόσεις όσον αφορά στην απορρόφηση των πόρων του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, αλλά και στην εν γένει πρόοδο της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από αυτό, ως αποτέλεσμα της εργώδους προσπάθειας των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, αλλά και της στενής τους συνεργασίας με την ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης».

Παράλληλα όπως τόνισε «το 2013 αποτελεί ένα κρίσιμο έτος για την εξέλιξη του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 δεδομένου ότι στο έτος αυτό, θα πρέπει να απορροφηθούν πόροι ύψους 110 εκ. ευρώ λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+3 και να συναφθεί το σύνολο των συμβάσεων των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χανίων Μ. Σκουλάκης τόνισε πως «η Δημοτική Αρχή των Χανίων, κατάφερε με σκληρή δουλειά και στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – να αξιοποιήσει τους πόρους του ΠΕΠ Κρήτης, έχοντας εντάξει στον εν λόγω πρόγραμμα, από το 2011 έως σήμερα, 22 νέα έργα (Δήμος Χανίων: 19, ΔΕΥΑΧ: 2, ΔΕΔΙΣΑ: 1) συνολικής επιλέξιμης χρηματοδότησης π/υ 35.342.271,14 €».


ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

& ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έτος

Αριθμός ενταγμένων έργων

Επιλέξιμος Π/Υ
ενταγμένων έργων (σε €)

2008

0

0,00

2009

0

0,00

2010

4

7.238.618,34

2011

3

11.159.887,50

2012

13

8.771.312,27

2013

3

404.749,90

ΣΥΝΟΛΟ

23

27.574.568,01

ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

2008

0

0,00

2009

0

0,00

2010

1

809.000,00

2011

1

600.000,00

2012

1

5.513.869,47

2013

0

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

3

6.922.869,47

ΔΕΔΙΣΑ

2008

0

0,00

2009

0

0,00

2010

1

272.242,00

2011

1

8.892.452,00

2012

0

0,00

2013

0

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

2

9.164.694,00

 

Παράλληλα ο Μ. Σκουλάκης σημείωσε πως «ο Δήμος Χανίων βρίσκεται μεταξύ των Δήμων της χώρας που έχουν επιτύχει τις περισσότερες εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ» προσθέτοντας πως «τα έργα που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν έως το 2014 σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου θα συμβάλουν σημαντικά τόσο στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής προοπτικής του Δήμου Χανίων όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω της δημιουργίας αρκετών νέων θέσεων εργασίας».