Προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες του έργου : «Βελτίωση συνθηκών ασφαλείας επ. οδού Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα, 1ο Υποέργο : Αντιστήριξη των πρανών στο τμήμα Τοπόλια – Κατσοματάδο», είναι απαραίτητη η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε μήκος 1000,00 μ. περίπου, στην αναφερόμενη στο θέμα, επαρχιακή οδό, στην περιοχή σήραγγας Τοπολίων και καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας αρχίζει από τη Δευτέρα 4 – 2 – 2013.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει για έξι μήνες και θα παραταθεί εφόσον δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμποδίσουν την πρόοδο του έργου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον τόπο του έργου μπορεί να γίνεται μέσω υπαρχόντων αγροτικών – δημοτικών δρόμων που παρακάμπτουν την θέση των έργων.

Η κυκλοφοριακή σύνδεση από την περιοχή της Κισάμου και του Βόρειου οδικού άξονα γενικότερα προς τις περιοχές Ελους – Βάθης – Ελαφονησίου κ.τ.λ. θα μπορεί να διεξάγεται μέσω του δρόμου Ταυρωνίτης – Κάντανος – Πλεμενιανά – Στροβλές – Μύλοι – Ελος – Βάθη και από το δρόμο Κίσαμος – Πλάτανος – Σφηνάρι – Βάθη.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

"Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας το διάστημα που θα εκτελούνται οι παραπάνω εργασίες και να ενημερωθούν ο τοπικός ημερήσιος τύπος και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς (ΚΤΕΛ, ΕΚΑΒ κλπ)"