Τον περασμένο Ιούλιο η Τwitter κυκλοφόρησε την πρώτη αναφορά διαφάνειας στην οποία αναγράφονται οι αιτήσεις κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο για άντληση προσωπικών στοιχείων χρηστών και αφαίρεση περιεχομένου.

Η εταιρεία αποφάσισε να αφιερώσει μια ξεχωριστή σελίδα για τέτοιες αναφορές δημοσιεύοντας παράλληλα τα στοιχεία που αφορούν το διάστημα 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Στον παρακάτω πίνακα που δημοσιεύεται στο techgear μπορείτε να δείτε και εσείς ανά χώρα αυτές τις αιτήσεις των κυβερνήσεων για λογαριασμούς χρηστών στο Twitter που συνήθως σχετίζονται με ποινικές έρευνες ή υποθέσεις.

Για την Ελλάδα, όπως βλέπετε, έχουν πραγματοποιηθεί λιγότερο από 10 αιτήσεις για πληροφορίες χρηστών. Η Twitter σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις είναι μικρότερες των 10 δεν δημοσιεύει τον ακριβή αριθμό για μείωση του πιθανού ρίσκου σε περίπτωση που η έρευνα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Η στήλη ‘User/Accounts Specified’ περιλαμβάνει τους λογαριασμούς που έχουν κατονομαστεί στις κυβερνητικές αιτήσεις και γι’ αυτό ο συνολικός αριθμός μπορεί να περιλαμβάνει κάποιον λογαριασμό πάνω από μία φορά ή λογαριασμό που δεν υπάρχει ή αναγνωρίστηκε λανθασμένα.