Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταβίβαση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole στην Alpha Bank, σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς του περασμένου Οκτωβρίου, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Η Alpha Bank εξαγοράζει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής ενώ η Credit Agricole συνεισφέρει καθαρή αξία ενεργητικού 2,7 δισ. ευρώ, με στοιχεία της 30 Σεπτεμβρίου 2012, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται επίσης ότι η πώληση από την Εμπορική στην Credit Agricole ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου ύψους 1,4 δισ. δολ. (1,03 δισ. ευρώ) είχε ως αποτέλεσμα το άμεσο κλείσιμο του χρηματοδοτικού κενού της Εμπορικής.

«Επιπλέον μετά τη μεταφορά ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου ύψους USD 1,4 δισ. της Εμπορικής στην Crédit Agricole, δεν υφίσταται υπόλοιπο χρηματοδοτήσεως στο ενοποιημένο σχήμα» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Alpha.

Με την εξέλιξη αυτή δημιουργείται ο δεύτερος σε μέγεθος χρηματοοικονομικός όμιλος στην Ελλάδα, ενώ με την απόκτηση της Εμπορικής η Alpha Bank ενισχύει τα μεγέθη και την κεφαλαιακή της βάση και βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση εν όψει της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

«Η συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τοποθετεί την Alpha Bank σε πρωτεύουσα θέση με pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα περίπου 20% στις καταθέσεις και 24% στις χορηγήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ταυτόχρονα, προστίθεται, η εστίαση των δύο Τραπεζών στην επιχειρηματική πίστη καθιστά το ενοποιημένο σχήμα σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής

Ο πρόεδρος της Alpha Γιάννης Κωστόπουλος δήλωσε: «Η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα με τη συνένωση δύο Τραπεζών με μακρά παράδοση στον χώρο.»

»Καθώς η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις αναστροφής του δυσμενούς οικονομικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί, το ενιαίο σχήμα θα συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και στην ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος.»

«Η συγχώνευση αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς για την Τράπεζα εν όψει της ανακεφαλαιοποιήσεώς της, στην οποία κύριο λόγο θα έχει η στήριξη των Μετόχων μας» κατέληξε ο κ. Κωστόπουλος.

Ο διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Μαντζούνης, δήλωσε: «Η Alpha Bank εξαγόρασε την Εμπορική Τράπεζα πλήρως κεφαλαιοποιημένη με υψηλές καλύψεις στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο.»

» Η ανάληψη του λειτουργικού ελέγχου θα οδηγήσει στην έγκαιρη επίτευξη των σημαντικών οικονομιών κλίμακος που θα προκύψουν, κυρίως μέσω του εξορθολογισμού του ενιαίου Δικτύου και των τομέων δραστηριότητας καθώς και της ενοποιήσεως της διοικητικής δομής».

«Ο συνδυασμός των ανωτέρω με τις συνέργειες κόστους χρήματος και εσόδων που θα προκύψουν από το μειωμένο κόστος καταθέσεων καθώς και τη δυνατότητα για σταυροειδείς πωλήσεις στην ευρεία πελατειακή βάση της Εμπορικής Τραπέζης, θα αποφέρει αξία στους Μετόχους μας» κατέληξε ο κ. Μαντζούνης.

in.gr/Newsroom ΔΟΛ

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook