Ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης κατέθεσε στις 1 Φεβρουαρίου 2013, αίτημα κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Έργα Δήμου Χανίων και πρώην περιαστικών Δήμων στο Ε. Π.«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει ότι στις 29 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση για την εξέλιξη των ενταγμένων έργων του Δήμου Χανίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων. Από τη συνάντηση προέκυψε, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στα ΜΜΕ, ότι ο Δήμος Χανίων έχει εντάξει συνολικά μέχρι σήμερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» 23 έργα με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 27.574.568,01 ευρώ, η ΔΕΥΑ Χανίων 3 έργα με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 6.922.869,47 ευρώ και η ΔΕΔΙΣΑ 2 έργα με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 9.164.694,00 ευρώ.

Καταλήγοντας ο κ. Βιρβιδάκης ζητά να του χορηγηθούν αντίγραφα όλων των αποφάσεων ένταξης έργων αλλά και των προκηρύξεων που τις αφορούν των 7 πρώην Δήμων που απετέλεσαν τον Καλλικρατικό Δήμο Χανίων αλλά και του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων. Επίσης να του χορηγηθούν όλες οι απορριπτικές αποφάσεις ένταξης έργων, που έχουν υποβάλλει οι παραπάνω Δήμοι και οι σχετικές προκηρύξεις.