Συνεδριάζει την Πέμπτη 7/2 το δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου.

Έχουν οριστεί δύο συνεδριάσεις: η πρώτη στις 2 μ.μ. με μοναδικό θέμα την έγκριση οικονομικής διαχείρισης - οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής χρήσεως 2011 του Δήμου Ρεθύμνης.

Η δεύτερη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 3 μ.μ. με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση για το υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ρεθύμνης.
2. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο ΚΦ 329 Πολεοδομικής Ενότητας Περιβολίων Δήμου Ρεθύμνης.
3. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ρεθύμνης με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ”.
4. Τροποποίηση του "Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης στην πολεοδομική ενότητα Μασταμπά Ρεθύμνου".
5. Τροποποίηση του "Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου του Δήμου Ρεθύμνης".
6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ πρόγραμμα Αλιεία 2007-2013 του έργου "Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στη Σκαλέτα”.
7. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο "Παρεμβάσεις ανάπλασης οικισμών Δ.Ε. Ρεθύμνου".
8. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο "Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της ΔΕ Νικηφόρου Φωκά".
9. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο "Παρεμβάσεις ανάπλασης σε οικισμούς της ΔΕ Λαππαίων".
10. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο "Ανάδειξη Σπηλαίου Γερανίου".
11. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο "Εξοπλισμός Δομών Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας".
12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”.
13. Αποδοχές πιστώσεων.
14. Ορισμός Επιτροπών Διαχείρισης δομών που λειτουργούν στον Δήμο Ρεθύμνης.
15. Μετακίνηση υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου του Δήμου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
16. Έγκριση χορήγησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στο Δήμο Ρεθύμνης.
17. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αιρετών.