Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Οι εργαζόμενες γυναίκες του δημόσιου τομέα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων» σήμερα Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στη Δημοτική Αίθουσα ΑΝΔΡΩΓΕΟ (2ος όροφος), στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις προώθησης και υποστήριξης των γυναικών σε ανώτατες συνδικαλιστικές βαθμίδες της ΑΔΕΔΥ και των μελών της», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».