''Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Νο 7, τμήμα ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου) - Κόμβος προς Σταυράκια, σας πληροφορούμε ότι για την ασφάλεια τόσο της κυκλοφορίας όσο και των εκτελούμενων εργασιών, από Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 θα γίνεται διακοπή της κυκλοφορίας στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας, επί της κύριας οδού, περιοδικά.

Η κυκλοφορία αυτής της κατεύθυνσης που θα διακόπτεται, θα διοχετεύεται από τις νέες παράπλευρες οδούς με κυκλοφοριακή ρύθμιση (εργοταξιακή σήμανση).

Οι εργασίες προβλέπεται να τελειώσουν την Παρασκευή στις 8 Φεβρουαρίου 2013.

Παρακαλείται ο Δήμος Ηρακλείου, το ΠΑΓΝΗ να ενημερώσουν τους δημότες του προκειμένου οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις ρυθμιστικές πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί προς τούτο.

Επίσης οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και οι εφημερίδες, προς τους οποίους στέλνεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλούνται για την μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ενημέρωση των πολιτών.

Τέλος η Τροχαία Νομού Ηρακλείου και η Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου παρακαλούνται για την συνδρομή τους στην ρύθμιση της κυκλοφορίας και την προσαρμογή των οδηγών ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες.''