Με ένα video και πολλές, αλλά ταυτόσημες απόψεις απαντούν οι σπουδαστές στα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στις προωθούμενες αλλαγές στην εκπαίδευση.
real.gr