Αμοιβές συνολικού ύψους 6,87 εκατ. «ξέχασαν» να δηλώσουν στην εφορία 1.300 ερευνητές και γιατροί. Εντοπίστηκαν ύστερα από έρευνα του ΣΔΟΕ και καλούνται, τώρα, να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις και να πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους και τις προσαυξήσεις. Το ΣΔΟΕ εντόπισε επίσης 502 πρατηριούχους και λοιπούς διακινητές πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης που είχαν πραγματοποιήσει από τα μέσα Οκτωβρίου 2012 και μετά. Εξάλλου, σε αποθήκη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν από το ΣΔΟΕ χιλιάδες προϊόντα-μαϊμού.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ: Στο πλαίσιο των δράσεων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε 1.267 πρόσωπα, τα οποία ελάμβαναν αμοιβές από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι 312 δικαιούχοι αμοιβών από τον ΕΛΚΕ δεν δήλωσαν εισπραχθέντα ποσά αμοιβών συνολικού ύψους 2.586.452 ευρώ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε 1.678 περιπτώσεις καταβολής αμοιβών σε ιατρούς από φαρμακευτικές εταιρείες για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε 698 περιπτώσεις δεν δηλώθηκαν αμοιβές ύψους 4.283.290 ευρώ.

Οι υπόχρεοι θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη στα οποία εισέπραξαν τις συγκεκριμένες αμοιβές.


imerisia.gr