Υπέρογκες δαπάνες σε διάφορους φορείς του Δημοσίου καταγράφει η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στα πεπραγμένα του οικονομικού έτους 2010.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου, εξετάστηκαν 1.984.957 χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού άνω των 122.094.389.193 ευρώ. Από αυτά, 19.041 εντάλματα αξίας 346.281.200 ευρώ επεστράφησαν στις υπηρεσίες που τα εξέδωσαν γιατί διαπιστώθηκαν ελλείψεις νόμιμων δικαιολογητικών, δημοσιολογιστικές παραβάσεις, λανθασμένες εκκαθαρίσεις, διπλές πληρωμές και φορολογικές παραβάσεις.

Η εικόνα αυτή κάθε άλλο παρά ασυνήθιστη είναι για τους ανώτατους δικαστές, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι «η επισήμανσή τους δεν απέτρεψε την επανεμφάνιση τέτοιων παραβάσεων». Επιτακτική ανάγκη χαρακτηρίζουν τη «βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους με έμφαση στις ΔΟΥ που εμφανίζουν μικρά και ως εκ τούτου μη ικανοποιητικά ποσοστά εισπράξεων έναντι των βεβαιωθέντων εσόδων».

Με γνώμονα την ορθότερη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, τη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά και την εξοικονόμηση πόρων οι δικαστές κάνουν μία σειρά προτάσεων έχοντας κατά νου όλες τις συνήθεις παραβάσεις που πέρασαν από το μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μεταξύ αυτών είναι:

-Παρατυπίες και υπερβάσεις στις επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (σύλλογοι και σωματεία), είτε αυτές προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από τα ταμεία των δήμων.

-Ατασθαλίες στους διαγωνισμούς ΑΕΙ και ΤΕΙ για την ανάθεση σε προμηθευτές τής δωρεάν σίτισης φοιτητών και σπουδαστών, καθώς η χρέωση μερίδων αφορά – όπως έχει διαπιστωθεί – μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων από τον πραγματικό.

-Υπέρογκες προμήθειες φαρμακευτικών, ιατρικών και άλλων αναλώσιμων υλικών των νοσοκομείων. Παρά τη διαπιστωμένη μείωση, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι εξακολουθούν να γίνονται καταχρήσεις και σπατάλες στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

-Ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ειδικών συμβούλων και συνεργατών των υπουργών, γενικών γραμματέων, δημάρχων κ.λπ., παρά το γεγονός ότι το έργο που επιτελούν μπορεί να εκτελεστεί από το τακτικό προσωπικό των επιμέρους φορέων.

-Σημαντική οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου εξαιτίας της δωρεάν χορήγησης κινητών τηλεφώνων και παροχής δωρεάν χρόνου ομιλίας.

-Τεράστιες και αδικαιολόγητες σπατάλες από δήμους για εθνικές, θρησκευτικές και τοπικές εκδηλώσεις, καθώς και για δημόσιες σχέσεις.

-Παρατυπίες μέσω απευθείας αναθέσεων σε εταιρείες υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι εγκατεστημένοι σε Δημόσιο και ΟΤΑ.

-Παράνομες προσλήψεις με συμβάσεις μίσθωσης έργου που υποκρύπτουν κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών, καθώς και προσλήψεις από το παράθυρο με το πρόσχημα κατεπειγόντων ή παροδικών αναγκών.

in.gr