Νέα εποχή σήμερα από σήμερα για την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε επίπεδο Κρήτης, αφού Περιφερειακός Διοικητής αναλαμβάνει ο κ. Κ. Αραβιακής.

Ο κ. Αραβιάκης ήταν μέχρι σήμερα επικεφαλής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στο Ηράκλειο και παράλληλα με την προαγωγή του στο βαθμό του αντιπυράρχου αναλαμβάνει και τα νέα του καθήκοντα.

Ο κ. Μπουραντάς - τον οποίο διαδέχεται ( φώτο από την παράδοση - παραλαβή ) - αποστρατεύεται με το βαθμό του υποστράτηγου. 

Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής πραγματοποιήθηκε στην Όαση, σε κλίμα συγκίνησης, καθώς πρόκειται για δύο αγαπητούς αξιωματικούς.