Στη Λάρνακα της Κύπρου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 3ης Συνάντησης των Εταίρων του έργου GRISI PLUS. Το έργο υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IVC και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Εταίροι από 11 κράτη μέλη της ΕΕ, με Επικεφαλής Εταίρο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της περιοχής Gers της Γαλλίας, συμμετείχαν στη συνάντηση που διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και πραγματοποιήθηκε στους χώρους του νεοσύστατου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, από 22 έως 24 Ιανουαρίου 2013 . Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης συμμετείχαν η υπεύθυνη έργου κα Ευαγγελία Βροντάκη και ο οικονομικός υπεύθυνος κος Γιώργος Νικολουδάκης.

Το έργο GRISI PLUS εστιάζει στη χρησιμότητα της Γεωπληροφορικής για την ανάπτυξη της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2014.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν εμπειρίες και Καλές Πρακτικές σε δυο τομείς που σχετίζονται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών με τη βοήθεια εργαλείων νέας τεχνολογίας, οι οποίοι αποτελούν και τους δυο βασικούς στόχους του έργου:

• Ανάπτυξη της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών για την προσέλκυση νέων κατοίκων
• Προώθηση των τοπικών υλικών και άυλων προϊόντων

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Γεωπληροφορικής όπου παρευρέθηκαν και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου για να ενημερωθούν σχετικά με τη χρησιμότητα των εργαλείων της Γεωπληροφορικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ίδιας θεματολογίας σεμινάριο προγραμματίζεται να διοργανωθεί και από την Περιφέρεια Κρήτης εντός του προσεχούς καλοκαιριού και θα απευθύνεται με ανοιχτή πρόσκληση στο ευρύ κοινό αλλά και σε κάθε επιμέρους ομάδα ενδιαφερομένων,