Στο επίκεντρο της ύφεσης βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση που διενήργησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αναμένεται να δοθεί στην δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real.gr δύο από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας έχουν να κάνουν με την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές αλλά και τις αλλαγές στις εργασιακές μορφές απασχόλησης στο εμπόριο. Ειδικότερα όπως προκύπτει από την έρευνα, πάνω από το 80% του εμπορικού κόσμου δεν επιθυμεί το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αυξηθούν ούτε οι πωλήσεις των επιχειρήσεων, ούτε ο αριθμός των απασχολούμενων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα του ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων εξέτασε η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΟΚΕ), διατυπώνοντας σχετική Γνώμη Πρωτοβουλίας. Σε αυτήν, η ΟΚΕ τονίζει ότι«η σοβαρότητα του θέματος της μεταβολής του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς απαιτεί ουσιαστική διερεύνηση και διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, κάτι το οποίο δεν έγινε». Επιπλέον, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνοδεύεται από ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων, ούτε από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων, βάσει των αρχών καλής νομοθέτησης, την ανάγκη τήρησης των οποίων έχει επανειλημμένα τονίσει η ΟΚΕ.

Στην παρούσα Γνώμη η ΟΚΕ εξετάζει τους επιδιωκόμενους στόχους που τίθενται με την προτεινόμενη ρύθμιση αλλά και τις διαφαινόμενες επιπτώσεις της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σε μία σειρά θεμάτων, όπως στην απασχόληση, στο κόστος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις τιμές των προϊόντων αλλά και στην κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Βάσει των παραπάνω, η ΟΚΕ θεωρεί αμφίβολο εάν η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα επιφέρει τα θετικά αποτελέσματα που υποστηρίζει το υπουργείο Ανάπτυξης, αντίθετα θεωρεί ότι ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες το πιθανότερο είναι να επιδεινωθούν σημαντικά η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό, οι εργασιακές σχέσεις, αλλά και το επίπεδο ζωής εργαζομένων και μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Επίσης, στην έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ παρατηρείται εκρηκτική αύξηση της μερικής απασχόλησης που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση του εισοδημάτων των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του Real.gr την μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει τα λουκέτα στην αγορά τις τελευταίες εβδομάδες με εκατοντάδες επιχειρήσεις να κατεβάζουν ρολά, λόγω της δραματικής καθίζησης της κατανάλωσης αλλά και των αλλεπάλληλων φόρων που επιβάλλει η κυβέρνηση.

real.gr